۱۹۱ مطلب با موضوع «تک آهنگ» ثبت شده است

۱

آهنگ دوران با صدای فواد زنگزور

آهنگ دوران با صدای فواد زنگزور

آرتیخ دییشیلیب دوران
معاصرلشیب هَریان
سن دِیَن دوران گئتدیر
گل یاتما آی سنه قوربان!